Test Etme


Test Etme

  • Her proje işletmeye alınır ve firmamızda test edilir. OSR Robotics'de test edilen sistemler, iç kalite testlerinden sonra müşteriye teslim edilir.