Sortation Konveyor

Sortation konveyörleri ürünlerin sınıflandırılması, hatalı ürünlerin ayrılması ve iş bölünmesi gibi alanlarda kullanılır.

Sortation (Ayıklama ya da Sıralama) verimliliği arttırmak için ürünleri belirlenmiş hatlara daha iyi dağıtma ve ayırma işlemidir. Sortation sistemleri genelde çok fazla ürünü farklı hedeflere gönderilmesi gerektiğinde kullanılır. Ayrıca bu sistemler küçük boyutlu çoklu taleplerde, çok fazla dağıtım yapılan yerlerde etkinliği arttırmak için tasarlanmıştır.